Consiliere

Consilierul pentru dezvoltare personală este un specialist care lucrează cu persoane sănătoase din punct de vedere psihic care au nevoie să exploreze și să depășească diverse stări sau situații cu care se confruntă în evoluția personală și profesională valorificând și dezvoltând potențialul propriu.

Specialistul în consiliere pentru dezvoltare personală este o persoană neutră, imparțială, care îi susține pe clienți în investigarea situațiilor problemă și facilitează explorarea soluțiilor potențiale pentru reglarea eventualelor disfuncționalități induse în plan personal și în relațiile socio-profesionale de către o serie de factori perturbatori printre care se înscriu: volumul și complexitatea activităților desfășurate în mod curent, multiplele reponsabilități asumate în familie și societate, imprevizibilitatea contextelor de lucru,  dinamica schimbărilor și nevoia continuă de adaptare în situații noi, presiunea informațională etc.

Consilierul pentru dezvoltare personală stimulează identificarea și alegerea soluției optime  de către fiecare client pentru sine însuși, pentru diminuarea nivelului de stres, înlăturarea confuziei, tensiunilor acumulate și a blocajelor temporare induse în evoluția personală pe unul sau mai multe planuri.

Consilierul pentru dezvoltare personală facilitează accesul indivizilor la resursele interioare proprii, dezvoltă talentele și potențialul uman, îmbunătățește calitatea vieții personale și profesionale a celor interesați să progreseze în plan individual sau colectiv și contribuie la realizarea obiectivelor și aspirațiilor acestora.

Investigația situațiilor problemă se realizează împreună cu persoanele afectate, pe baza acordului lor liber exprimat.  Consilierul pentru dezvoltare personală  asigură deplina confidențialitate privind problemele clienților, excepție făcând situațiile prevăzute de lege.

Din Standardul ocupațional.

 

Ședințele se desfășoară în Târgoviște pe bază de programare la numărul de telefon 0745208157.

Durata unei ședințe este de 60 de minute.

Prețul unei ședințe: 80 de lei.

      Te aștept cu drag,

         Mihaela Anghel